MAI HOA PHỔ

Xưa nay, trong giới cờ Tướng Việt Nam không ai là không biết tới bộ ba kỳ phổ nổi tiếng kim cổ là:
- Quất Trung Bí
- Mai Hoa Phổ
- Bách Cục Tượng Kỳ
Bộ ba này là nền tảng căn bản cho mọi người chơi cờ Tướng.
Quyển sách này sẽ giới thiệu cùng bạn bộ Mai Hoa Phổ của Vương Tái Việt. Quyển "Mai Hoa Phổ" của Vương Tái Việt vốn nổi tiếng qua mấy trăm năm, là quyển sách không thể thiếu được của những người chơi cờ tướng. Phần chủ yếu nhất trong Mai hoa phổ là trận bình phong mã dùng để hóa giải và phá trận đương đầu pháp, đồng thời tạo cơ hội để phản công rất hiệu quả.
---ad Dhtn Dqhuy---
Chia Sẽ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội

    Share